+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

Výhody EKOFIBERu

  • dobrý tepelný izolátor,
  • abraňuje rozvoju húb a plesní,
  • umožňuje šírenie plynov – „dýcha“,
  • odolný voči ohňu,
  • chráni konštrukciu pred koróziou,
  • nepriateľský k hlodavcom a hmyzu,
  • dobrý akustický izolátor.

EKOFIBER

V POĽSKU OD ROKU 1994 

NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z o.o. (NEP) je prvým poľským výrobcom výrobkov na báze celulózových vlákien získaných v procese recyklácie z novinového odpadového papiera. Naším hlavným produktom je sypká stavebná termoizolácia s obchodným názvom EKOFIBER®, ktorá bola uvedená na poľský stavebný trh v roku 1994. Do konca roka 2016 bolo v rôznych stavebných konštrukciách inštalovaných približne 1,3 milióna m3 tepelnej izolácie vyrobenej v NEP.

V našej práci venujeme veľkú pozornosť tomu, aby sme zostali v harmónii s prírodou okolo nás. Šetrnosť našich výrobkov k životnému prostrediu okrem iného vyplýva zo založenia výroby na druhotných surovinách, nízkej spotreby energie výroby a nevypúšťaní emisií faktorov škodlivých pre životné prostredie.

Naše priekopnícke aktivity boli zaznamenané a ocenené mnohými oceneniami. Oboznámte sa s touto efektívnou a stále inovatívnou technológiou, ktorá kombinuje mnoho veľmi pozitívnych vlastností.

Technológia výroby EKOFIBERu je založená na sekundárnom spracovaní papiera z novinového papiera.

Celulózové vlákno, ktoré je hlavnou zložkou hotového výrobku, sa z papiera regeneruje. Myšlienkou tejto technológie je zaručiť kontinuitu tepelnej izolácie v priečkach stavebnej konštrukcie, t.j. stenách, strešných plochách, plochých strechách alebo podlahách. To je možné vďaka svojej voľnej, sypanej forme a aplikácii vtlačovaním. Hotový materiál je balený v 15 kg fóliových vreciach a zabezpečený na palete fóliou.

Máme všetky zákonom požadované dokumenty, ktoré umožňujú jeho použitie v stavebníctve.

AK MÁTE ZÁUJEM NAPÍŠTE NÁM