+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

Zalety EKOFIBRU

  • dobry termoizolator,
  • zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni,
  • umożliwia dyfuzję gazów – „oddycha”,
  • odporny na działanie ognia,
  • chroni konstrukcję przed korozją,
  • nieprzyjazny dla gryzoni i insektów,
  • dobry izolator akustyczny.

EKOFIBER

w Polsce od 1994 r.

NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z o.o. (NEP) jest pierwszym w Polsce producentem wyrobów opartych na bazie włókna celulozowego uzyskanego w procesie recyklingu z makulatury gazetowej. Głównym naszym wyrobem jest sypka termoizolacja budowlana o nazwie handlowej EKOFIBER®, która została wprowadzona na polski rynek budowlany w 1994 roku.

W swojej pracy dużo uwagi poświęcamy na to, aby pozostawać w zgodzie z otaczającą nas przyrodą. Ekologiczność naszych wyrobów wynika między innymi z oparcia produkcji na surowcu wtórnym, niskiej energochłonności produkcji oraz braku emisji do otoczenia szkodliwych czynników.

Nasze pionierskie działania zostały zauważone i docenione wieloma nagrodami. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z tą skuteczną i wciąż innowacyjną technologią łączącą w sobie wiele bardzo pozytywnych właściwości.

Technologia produkcji EKOFIBRU oparta jest o przetwórstwo wtórne papieru z makulatury gazetowej.

Z papieru odzyskiwane jest włókno celulozy stanowiącej główny składnik gotowego wyrobu. Ideą tej technologii jest zagwarantowanie ciągłości termoizolacji w przegrodach konstrukcji budowlanej tj. ścianach, połaciach dachowych, stropodachach czy podłogach. Jest to możliwe dzięki jego luźnej, sypkiej postaci oraz aplikacji przez wdmuchiwanie. Gotowy materiał pakowany jest w 15 kg worki foliowe na ostreczowanej palecie.

Posiadamy wszystkie prawem wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania go w budownictwie.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas