+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

EKOFIBER PLUS

EKOFIBER PLUS

EKOFIBER PLUS jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego tworzącym barierę dla przepływu ciepła. Posiada wysoką odporność ogniową oraz zabezpiecza przed porastaniem grzybami domowymi i pleśnią. W celu osiągnięcia takich parametrów włókno jest odpowiednio impregnowane chemicznie.

EKOFIBER PLUS doskonale sprawdza się w przekazywaniu wilgoci, nie gromadząc jej w sobie i w związku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje się do zastosowania na całej przestrzeni budynku doskonale chroniąc jego przed zagrzybieniem oraz zapobiegając jej korozji oraz osiedlaniu się gryzoni i insektów.

Zastosowanie

EKOFIBER PLUS znajduje szerokie zastosowanie jako termoizolacja różnych konstrukcji budowlanych bez względu na użyte materiały konstrukcyjne jak i przeznaczenie, poczynając od domów jednorodzinnych i budynków gospodarskich, poprzez obiekty przemysłowe i sportowe, kończąc na wielkogabarytowych blokach mieszkalnych i obiektach sakralnych.

Dane techniczne

Postać sypkiego i luźnego granulatu montowanego metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).
Stosowane gęstości montażowe:
– stropodachy, poddasza nieużytkowe – 30÷35 kg/m3,
– połacie dachowe – 40÷45 kg/m3,
– ściany – 50÷60 kg/m3.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,039 W/mK.
„Oddychanie” – w przegrodach izolowanych ekofibrem nie wymaga się stosowania paroizolacji.
Odporność na grzyby i pleśnie.
Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.
Klasyfikacja reakcji na ogień B (PN-EN 13501-01)
Trudnopalność –  nie rozprzestrzenianie ognia.
Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni.
Wysoka zdolność izolacji akustycznej.

Częstotliwość [Hz] Pogłosowy współczynnik
pochłaniania dźwięku
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

Właściwości fizykochemiczne

  • maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości λ – 23%,
  • naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku – 11 ÷ 17%
  • wartość współczynnika dyfuzji (przy gęst. 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
  • wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęst. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
  • ciepło właściwe (przy wilgotności 10%) – ok. 1850 [J/kg*K],
  • wartość pH – ok. 7