+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

EKOFIBER PLUS

EKOFIBER PLUS

EKOFIBER PLUS är ett löst, värmeisoleringsmaterial av cellulosafiber som skapar en barriär mot värmeflödet. ś, korrekt sätt.

EKOFIBER PLUS är perfekt för att överföra fukt utan att samla det i sig och kräver därför ingen ångspärrfolie. Den är lämplig för användning i hela byggnaden, skyddar den perfekt mot svamp och förhindrar korrosion samt åtkomst för gnagare och insekter.

Användningsområde

EKOFIBER PLUS används i stor utsträckning som värmeisolering av olika byggnadskonstruktioner, oavsett vilket byggmaterial som används och oavsett dess syfte. Allt från enfamiljshus och gårdsbyggnader, via industri- och sportanläggningar, till storskaliga flerbostadshus och andra specialbyggnader.

Tekniska data

Materialet är i form av löst granulat som monteras med hjälp av en blåsningsmetod utan tekniska förluster (100 % materialanvändning).
Tillämpade montagedensiteter:
– platta tak, oanvända vindar – 30÷35 kg/m3,
– snedtak – 40÷45 kg/m3,
– väggar – 50÷60 kg/m3.
Värmeledningsförmåga λ = 0,039 W/mK.
”Andning” – i skiljeväggar isolerade med ekofiber krävs ingen ångspärr.
Beständighet mot svampar och mögel.
Skydd av träkonstruktioner mot biologisk nedbrytning och stålkonstruktioner mot korrosion.
Klassificering av brandreaktion B (PN-EN 13501-01)
Flamskyddsmedel –  ingen brandspridning.
Ovänligt mot insekter och gnagare.
Hög ljudisoleringsförmåga.

Frekvens [Hz] Efterklangande ljudabsorptionskoefficient
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

Fysikaliska och kemiska egenskaper

  • maximal luftfuktighet samtidigt som värdet på λ – 23 % bibehålls,
  • naturlig förändring av luftfuktigheten under året – 11 ÷ 17%
  • värde på diffusionskoefficienten (vid densitet 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
  • värde på motståndskoefficienten för diffusion (vid densitet. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
  • specifik värme (vid 10 % luftfuktighet) – ca 1850 [J/kg*K],
  • pH-värde – ca 7