+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

EKOFIBER SMART

EKOFIBER SMART

EKOFIBER SMART är det andra cellulosagranulatet i vårt utbud som skiljer sig från EKOFIBR PLUS mindre fiberimpregnering, vilket förbättrar dess prestanda och gör den mindre dammig.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

EKOFIBER SMART kan användas för att isolera ett brett spektrum av byggnadskonstruktioner, oavsett vilka byggmaterial som används och vilken användning de är avsedda för, från småhus och jordbruksbyggnader till industri- och idrottsanläggningar, stora bostadshus och religiösa byggnader.

TEKNISKA DATA

EKOFIBER SMART löst värmeisoleringsmaterial baserat på cellulosa
Byggproduktens avsedda användning och användningsområde: Värmeisolering av byggnader
Tekniska specifikationer: PN-EN 15101-1:2013
Tekniska egenskaper som deklarerats för byggprodukttypen:

 • Värmekonduktivitet λ = 0,039 [w/m*k]
 • Klassificering av reaktion på brand Bs2d0 (PN-EN 13501-01)

Belastningsdensitet:

 • exponerad värmeisolering i horisontella och måttligt lutande skott ≤10o :
  – 30÷35 [kg/m3] för värmeisolering med en tjocklek på upp till 25 cm,
  – do 38 [kg/m3] för värmeisolering av större tjocklekar.
 • Värmeisolering för att fylla slutna utrymmen i platta tak. (≤10o) och golvkonstruktioner samt i böjda eller lutande tak. (>10o) 42÷60 [kg/m3],
  – Värmeisolering som fyller slutna utrymmen i innerväggar och ytterväggar 50÷60 [kg/m3],

Sättning av lös fyllning på horisontella ytor:

 • för värmeisoleringstjocklekar upp till 25 cm – 10%,
 • för tjockare tjocklekar – 15%.

FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER