+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

EKOFIBER SMART

EKOFIBER SMART

EKOFIBER SMART to drugi w naszej ofercie granulat celulozowy różniący się od EKOFIBRU PLUS mniejszym stopniem impregnacji włókien co polepsza jego wydajność i mniejszą pylistość.

Zastosowanie

EKOFIBER SMART znajduje szerokie zastosowanie jako termoizolacja różnych konstrukcji budowlanych, bez względu na użyte materiały konstrukcyjne jak i przeznaczenie, poczynając od domów jednorodzinnych i budynków gospodarskich, poprzez obiekty przemysłowe i sportowe, kończąc na wielkogabarytowych blokach mieszkalnych i obiektach sakralnych.

Dane techniczne

EKOFIBER SMART sypki materiał termoizolacyjny na bazie celulozy
Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Termoizolacja obiektów budowlanych
Specyfikacja techniczna: PN-EN 15101-1:2013
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

 • Przewodność cieplna λ = 0,039 [w/m*k]
 • Klasyfikacja reakcji na ogień Bs2d0 (PN-EN 13501-01)

Gęstość zasypowa:

 • odkryta termoizolacja w przegrodach poziomych i umiarkowanie pochyłych ≤10o :
  – 30÷35 [kg/m3] dla termoizolacji o grubości do 25 cm,
  – do 38 [kg/m3] dla termoizolacji o większych grubościach.
 • termoizolacja wypełniająca zamknięte przestrzenie w dachach płaskich (≤10o) i konstrukcjach stropów oraz w dachach łukowych lub pochyłych (>10o) 42÷60 [kg/m3],
  – termoizolacja wypełniająca zamknięte przestrzenie w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych 50÷60 [kg/m3],

Osiadanie przy usypie luźnym na powierzchniach poziomych:

 • dla grubości termoizolacji do 25 cm – 10%,
 • dla grubości większych – 15%.

Właściwości fizykochemiczne