+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

EKOFIBER SMART

EKOFIBER SMART

EKOFIBER SMART je druhým celulózovým granulátom v našej ponuke, ktorý sa od EKOFIBER PLUS menej impregnácie vlákien, čo zlepšuje jeho výkon a je menej prašný.

Technické údaje

EKOFIBER SMART sypký tepelnoizolačný materiál na báze celulózy
Zamýšľané použitie a rozsah použitia stavebného výrobku: Tepelná izolácia budov
Technické špecifikácie: PN-EN 15101-1:2013
Deklarované technické vlastnosti typu stavebného výrobku:

 • Tepelná vodivosť λ = 0,039 [w/m*k]
 • Klasifikácia reakcie na oheň Bs2d0 (PN-EN 13501-01)

Hustota zaťaženia:

 • exponovaná tepelná izolácia vo vodorovných a mierne sklonených priečkach ≤10o :
  – 30÷35 [kg/m3] na tepelnú izoláciu s hrúbkou do 25 cm,
  – do 38 [kg/m3] pre tepelnú izoláciu väčších hrúbok.
 • tepelná izolácia na vyplnenie uzavretých priestorov v plochých strechách (≤10o) a podlahových konštrukcií a v zakrivených alebo šikmých strechách (>10o) 42÷60 [kg/m3],
  – tepelná izolácia vypĺňajúca uzavreté priestory vnútorných a vonkajších stien 50÷60 [kg/m3],

Usadenie voľným oddychom na vodorovných plochách:

 • pre hrúbky tepelnej izolácie do 25 cm – 10%,
 • pre väčšie hrúbky – 15%.

Fyzikálno-chemické vlastnosti