+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

EKOFIBER PLUS

EKOFIBER PLUS

EKOFIBER PLUS je sypaný tepelnoizolačný materiál vyrobený z celulózového vlákna, ktorý vytvára bariéru pre tepelný tok. Má vysokú požiarnu odolnosť a chráni pred prerastením domácimi hubami a plesňami. Na dosiahnutie takýchto parametrov je vlákno správne chemicky impregnované.

EKOFIBER PLUS je ideálny na prenos vlhkosti bez toho, aby ju sám hromadil a preto nevyžaduje použitie parnej fólie. Je vhodný na použitie v celom priestore budovy, dokonale ju chráni pred hubami a zabraňuje jej korózii a usadzovaniu hlodavcov a hmyzu.

Použitie

EKOFIBER PLUS je široko používaný ako tepelná izolácia rôznych stavebných konštrukcií bez ohľadu na použité stavebné materiály a účel, počnúc rodinnými domami a poľnohospodárskymi budovami, cez priemyselné a športové zariadenia, končiace veľkými bytovými domami a náboženskými objektmi.

Technické údaje

Forma voľného a sypaného granulátu montovaného vtlačovaním bez technologických strát (100% využitie materiálu).
Použité montážne hustoty:
– ploché strechy, nevyužívané podkrovia – 30÷35 kg/m3,
– strešné plochy – 40÷45 kg/m3,
– steny – 50÷60 kg/m3.
Koeficient tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/mK.
„Dýchanie“ – v priečkach izolovaných ekofiberom nie je potrebné používať parné bariéry.
Odolnosť voči hubám a plesniam.
Ochrana 
drevených konštrukcií pred biodegradáciou a oceľových konštrukcií pred koróziou.
Klasifikácia reakcie na oheň B (PN-EN 13501-01)
Spomaľuje horenie – nešíri oheň.
Nepriateľský k hmyzu a hlodavcom.
Vysoká schopnosť zvukovej izolácie.

Frekvencia [Hz] Reverberačný koeficient absorpcie zvuku
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

Fyzikálno-chemické vlastnosti

  • maximálna vlhkosť s hodnotou λ – 23%,
  • prirodzená zmena vlhkosti počas roka – 11 ÷ 17%
  • hodnota difúzneho koeficientu (przy gęst. 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
  • hodnota koeficientu difúznej rezistencie (przy gęst. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
  • špecifické teplo (przy wilgotności 10%) – ok. 1850 [J/kg*K],
  • Hodnota pH – ok. 7