+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

Výhody ECOFIBERu

  • dobrý tepelný izolant,
  • zabraňuje rozvoji hub a plísní,
  • umožňuje difúzi plynů – „dýchá“,
  • odolný vůči ohni,
  • chrání konstrukci před korozí,
  • nepřátelský k hlodavcům a hmyzu,
  • dobrý zvukový izolant.

EKOFIBER

v Polsku od roku 1994

NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z o.o. (NEP) je prvním polským výrobcem produktů na bázi celulózových vláken získaných v procesu recyklace z novinového odpadu. Naším hlavním produktem je volně ložená stavební tepelná izolace s obchodním názvem EKOFIBER®, která byla uvedena na polský stavební trh v roce 1994. Do konce roku 2016 bylo v různých stavebních konstrukcích instalováno cca 1,3 mil. m3 tepelné izolace z produkce NEP.

Při naší práci hodně dbáme na to, abychom byli v souladu s přírodou, která nás obklopuje. Ekologická povaha našich výrobků vyplývá mimo jiné ze založení výroby na druhotných surovinách, nízké energetické náročnosti výroby a nedostatku emisí škodlivých faktorů do životního prostředí.

Naše průkopnické aktivity byly zaznamenány a oceněny mnoha oceněními. Seznamte se s touto účinnou a stále inovativní technologií, která v sobě kombinuje mnoho velmi pozitivních vlastností.

Technologie výroby EKOFIBERu je založena na druhotném zpracování novinového recyklovaného papíru.

Z papíru se získává celulózové vlákno, které je hlavní složkou hotového výrobku. Smyslem této technologie je zaručit návaznost tepelné izolace v příčkách stavební konstrukce, tedy stěnách, střešních plochách, plochých střechách a podlahách. Je to možné díky jeho sypké, práškové formě a aplikaci vtlačováním. Hotový materiál je balen do 15 kg fóliových pytlů a obalen fólií.

Máme všechny zákonem požadované dokumenty, které umožňují jeho použití ve stavebnictví.

POKUD MÁTE ZÁJEM NAPIŠTE NÁM