+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

VIND

VIND

VIND to drugi w naszej ofercie granulat celulozowy różniący się od EKOFIBRU parametrami. Przy mniejszym stopniu impregnacji włókien posiada on niższą przewodność cieplną (λ= 0,039) i wyższą wydajność objętościową (25 kg/m3 przy luźnym nasypie).

Zastosowanie

VIND znajduje szerokie zastosowanie jako termoizolacja różnych konstrukcji budowlanych, bez względu na użyte materiały konstrukcyjne jak i przeznaczenie, poczynając od domów jednorodzinnych i budynków gospodarskich, poprzez obiekty przemysłowe i sportowe, kończąc na wielkogabarytowych blokach mieszkalnych i obiektach sakralnych.

Dane techniczne

VIND sypki materiał termoizolacyjny na bazie celulozy
Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Termoizolacja obiektów budowlanych
Specyfikacja techniczna: PN-EN 15101-1:2013
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

 • Przewodność cieplna λ = 0,039 [w/m*k]
 • Klasyfikacja reakcji na ogień E (PN-EN 13501-01)

Gęstość zasypowa:

 • odkryta termoizolacja w przegrodach poziomych i umiarkowanie pochyłych ≤10o :
  – 26÷28 [kg/m3] dla termoizolacji o grubości do 25 cm,
  – do 38 [kg/m3] dla termoizolacji o większych grubościach.
 • termoizolacja wypełniająca zamknięte przestrzenie w dachach płaskich (≤10o) i konstrukcjach stropów oraz w dachach łukowych lub pochyłych (>10o) 42÷60 [kg/m3],
  – termoizolacja wypełniająca zamknięte przestrzenie w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych 50÷60 [kg/m3],

Osiadanie przy usypie luźnym na powierzchniach poziomych:

 • dla grubości termoizolacji do 25 cm – 10%,
 • dla grubości większych – 15%.
Częstotliwość [Hz] Pogłosowy współczynnik
pochłaniania dźwięku
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

Właściwości fizykochemiczne

 • maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości λ – 23%,
 • naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku – 11 ÷ 17%
 • wartość współczynnika dyfuzji (przy gęst. 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
 • wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęst. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
 • ciepło właściwe (przy wilgotności 10%) – ok. 1850 [J/kg*K],
 • wartość pH – ok. 7

Aprobaty i atesty

Dokumenty będące podstawą stosowania materiału termoizolacyjnego VIND:

Nordiska Ekofiber Polska Sp. z o.o. jako producent sypkiej termoizolacji celulozowej o nazwie handlowej VIND, informuje, że wobec obowiązywania od grudnia 2013 roku Polskiej Normy PN-EN 15101-1 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ. Część1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem.”

Produkty budowlane objęte Polską Normą nie muszą posiadać aprobaty technicznej w żadnej formie.