+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

VIND

VIND

VIND är det andra cellulosagranulatet i vårt utbud som skiljer sig från EKOFIBR genom sina parametrar. Med en lägre grad av impregnering av fibrer har den en lägre värmeledningsförmåga (λ= 0,039) och en högre volymeffektivitet (25 kg/m3 vid en lös vall).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

VIND kan användas för att isolera ett brett spektrum av byggnadskonstruktioner, oavsett vilka byggmaterial som används och vilken användning de är avsedda för, från småhus och jordbruksbyggnader till industri- och idrottsanläggningar, stora bostadshus och religiösa byggnader.

TEKNISKA DATA

VIND löst värmeisoleringsmaterial baserat på cellulosa
Byggproduktens avsedda användning och användningsområde: Värmeisolering av byggnader
Tekniska specifikationer: PN-EN 15101-1:2013
Tekniska egenskaper som deklarerats för byggprodukttypen:

 • Värmekonduktivitet λ = 0,039 [w/m*k]
 • Klassificering av reaktion på brand E (PN-EN 13501-01)

Belastningsdensitet:

 • exponerad värmeisolering i horisontella och måttligt lutande skott ≤10o :
  – 26÷28 [kg/m3] för värmeisolering med en tjocklek på upp till 25 cm,
  – do 38 [kg/m3] för värmeisolering av större tjocklekar.
 • Värmeisolering för att fylla slutna utrymmen i platta tak. (≤10o) och golvkonstruktioner samt i böjda eller lutande tak. (>10o) 42÷60 [kg/m3],
  – Värmeisolering som fyller slutna utrymmen i innerväggar och ytterväggar 50÷60 [kg/m3],

Sättning av lös fyllning på horisontella ytor:

 • för värmeisoleringstjocklekar upp till 25 cm – 10%,
 • för tjockare tjocklekar – 15%.
Frekvens [Hz] Efterklangande ljudabsorptionskoefficient
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

 • den högsta fukthalten, samtidigt som värdena bibehålls λ – 23%,
 • naturlig variation av luftfuktigheten under året – 11 ÷ 17%
 • värdet av diffusionskoefficienten (vid en densitet på. 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
 • värdet av diffusionsmotståndskoefficienten (vid densitet. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
 • Specifik värme (vid 10 % luftfuktighet) – ca. 1850 [J/kg*K],
 • pH-värde – ok. 7

INTYG OCH CERTIFIKAT

Dokument som ligger till grund för VIND-värmeisoleringsmaterialet:

Nordiska Ekofiber Polska Sp. Z o. o. som tillverkare av lös cellulosaisolering med handelsnamnet EKOFIBER®, informerar att, med hänsyn till den polska normen PN-EN 15101–1 ”Värmeisoleringsprodukter i konstruktion. In situ bildade produkter av lös cellulosa (LFCI). Del 1: Specifikation av produkter före användning.”

Byggprodukter som omfattas av den polska normen behöver inte ha något tekniskt godkännande i någon form.