+48 41 331 10 31      +48 607 66 88 24 mark@ekofiber.com.pl

EKOFIBER®

EKOFIBER®

EKOFIBER® är ett löst, värmeisoleringsmaterial av cellulosafiber som skapar en barriär mot värmeflödet. ś, korrekt sätt.

EKOFIBER® är perfekt för att överföra fukt utan att samla det i sig och kräver därför ingen ångspärrfolie. Den är lämplig för användning i hela byggnaden, skyddar den perfekt mot svamp och förhindrar korrosion samt åtkomst för gnagare och insekter.

Användningsområde

EKOFIBER® används i stor utsträckning som värmeisolering av olika byggnadskonstruktioner, oavsett vilket byggmaterial som används och oavsett dess syfte. Allt från enfamiljshus och gårdsbyggnader, via industri- och sportanläggningar, till storskaliga flerbostadshus och andra specialbyggnader.

Tekniska data

Materialet är i form av löst granulat som monteras med hjälp av en blåsningsmetod utan tekniska förluster (100 % materialanvändning).
Tillämpade montagedensiteter:
– platta tak, oanvända vindar – 27÷29 kg/m3,
– snedtak – 40÷45 kg/m3,
– väggar – 50÷55 kg/m3.
Värmeledningsförmåga λ = 0,040 W/mK.
”Andning” – i skiljeväggar isolerade med ekofiber krävs ingen ångspärr.
Beständighet mot svampar och mögel.
Skydd av träkonstruktioner mot biologisk nedbrytning och stålkonstruktioner mot korrosion.
Klassificering av brandreaktion C (PN-EN 13501-01)
Flamskyddsmedel –  ingen brandspridning.
Ovänligt mot insekter och gnagare.
Hög ljudisoleringsförmåga.
Frekvens [Hz] Efterklangande ljudabsorptionskoefficient
125 0,42
250 0,67
500 0,71
1000 0,75
2000 0,83
4000 0,83

Fysikaliska och kemiska egenskaper

  • maximal luftfuktighet samtidigt som värdet på λ – 23 % bibehålls,
  • naturlig förändring av luftfuktigheten under året – 11 ÷ 17%
  • värde på diffusionskoefficienten (vid densitet 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
  • värde på motståndskoefficienten för diffusion (vid densitet. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
  • specifik värme (vid 10 % luftfuktighet) – ca 1850 [J/kg*K],
  • pH-värde – ca 7

Intyg och Certifikat

Dokument som ligger till grund för användningen av EKOFIBER®:

Nordiska Ekofiber Polska Sp. Z o. o. som tillverkare av lös cellulosaisolering med handelsnamnet EKOFIBER®, informerar att, med hänsyn till den polska normen PN-EN 15101–1 ”Värmeisoleringsprodukter i konstruktion. In situ bildade produkter av lös cellulosa (LFCI). Del 1: Specifikation av produkter före användning.”

Byggprodukter som omfattas av den polska normen behöver inte ha något tekniskt godkännande i någon form.